รีวิว โรโบคาร์ โพลี Robocar Poli / หน่วยกู้ภัยผู้พิทักษ์
People Who Liked This Video Also Liked

โรโบคาร์ โพลิ หน่วยกู้ภัย ผู้พิทักษ์ ตอนช่วยบ้านไฟไหม้ | Robocar Poli Rescue ของเล่นรถโพลี
โรโบคาร์ โพลิ หน่วยกู้ภัย ผู้พิทักษ์ ตอนช่วยบ้านไฟไหม้ | Robocar Poli Rescue ของเล่นรถโพลี
รีวิว โรโบคาร์ โพลี Robocar Poli / หน่วยกู้ภัยผู้พิทักษ์
รีวิว โรโบคาร์ โพลี Robocar Poli / หน่วยกู้ภัยผู้พิทักษ์
รีวิว โรโบคาร์ โพลี Robocar Poli / หน่วยกู้ภัยผู้พิทักษ์
รีวิว โรโบคาร์ โพลี Robocar Poli / หน่วยกู้ภัยผู้พิทักษ์
รีวิว ของเล่นโรโบคาร์โพลี | New Arrival Transforming Headquater Robocar Poli
รีวิว ของเล่นโรโบคาร์โพลี | New Arrival Transforming Headquater Robocar Poli
รถโรโบคาร์โพลี แอคชั่น แพ็ค สเปซ Poli Action Pack Space
รถโรโบคาร์โพลี แอคชั่น แพ็ค สเปซ Poli Action Pack Space

Did this video help you?

sakchay chootiantham: ด้ร่ตจขชบลบยนรีะำไผดอิมาส ออแปิ

my cus tv: อ่อนวะ
Rating:
รีวิว โรโบคาร์ โพลี Robocar Poli / หน่วยกู้ภัยผู้พิทักษ์ 5 out of 5

Featured Video

Video How to Guide

Latest Comments

VOLLLAST - Alles rund ums Automobil: Für tiefere Diagnose und Auslesen des Fehlerspeichers:
► BMW Diagnose OBD2 MaxDia Diag1 ¹- http://amzn.to/2eSNA9y

sakchay chootiantham: ด้ร่ตจขชบลบยนรีะำไผดอิมาส ออแปิ
Brizysabda 2004: Kangen jadi liat ini:v
Yuzin Miranda: Esteban puedes hacer a gipsi danger
Bry C: Audio very low!! Please put the microphone closer to the presenter next time!!
Tahzib Chowdhury: Neck
jonka1: This all makes me think that Rigol's management system is poor from the top down. Ok, so some young designer was told to deal with the 5v supply and made a poor set of choices. However as Dave asks how did this pass muster and even get past first base? I wonder if any changes have happened at Rigol's management and product development stages.
I also wonder what (if anything) would have happened if Dave had not flagged this to a global audience. Good on you Dave.


รีวิว โรโบคาร์ โพลี Robocar Poli / หน่วยกู้ภัยผู้พิทักษ์